Deprecated: The each() function is deprecated. This message will be suppressed on further calls in /home/platne/serwer31504/public_html/anabella.sklep.pl/library/Zend/Cache/Backend.php on line 66

Warning: Declaration of Admin_Model_Konfiguracja::update($dane) should be compatible with Zend_Db_Table_Abstract::update(array $data, $where) in /home/platne/serwer31504/public_html/anabella.sklep.pl/application/modules/admin/models/Konfiguracja.php on line 0
Biżuteria sztuczna sklep internetowy - hurtownia biżuterii Anabella
+48 784 500 656, +48 504959147, +48 509 190 250
Witaj, pierwszy raz u nas? Zarejestruj się | Zaloguj się
Wyszukiwarka:
Twoje zakupy:
Suma: 0 (0)
Przejdź do koszyka

Polityka Prywatności

 

1. Rejestracja jest bezpłatna i umożliwia późniejsze logowanie na platformie. W celu rejestracji Kupujący powinien całkowicie i poprawnie wypełnić udostępniony na stronie internetowej formularz zgłoszeniowy, w którym niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, login oraz hasło. 

2. Kupujący zobowiązany jest na własną odpowiedzialność zapamiętać i chronić dane niezbędne do późniejszego logowania, a także zabezpieczyć te dane przed użyciem lub wykorzystaniem przez podmioty nieuprawnione.

 

3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć zaakceptowanie Regulaminu, zalogowanie się na indywidualne konto Użytkownika i wybór towaru do zakupu z oferty ze wskazaniem imienia i nazwiska Kupującego, adresu dostawy z dokładnym nr domu lub/i mieszkania oraz aktualnego nr telefonu. 

4. Dane osobowe podane w formularzu zamówienia podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem. Zatwierdzając formularz zamówienia Kupujący wyraża zgodę na ich przetwarzanie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

5. Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu zamówienia danych osobowych będzie Anabella s.c. Izabela Kiepas, Anna Kowalczyk zarejestrowana pod numerem identyfikacji podatkowej NIP 7282784038 z siedzibą 95-030 Rzgów, il. Rzemieślnicza 35. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zamówienia oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wystawienia faktury oraz uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej administratora. Jeżeli zaznaczyłeś, że chcesz otrzymywać newsletter, to również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu przesyłania Ci newslettera. Jeżeli zadecydowałeś, że chcesz stworzyć konto użytkownika, to również na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO w celu założenia i utrzymywania konta. Dane będą przechowywane w bazie przez czas funkcjonowania sklepu internetowego, a wystawione faktury w ramach dokumentacji księgowej przez okres wymagany przez przepisy prawa. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. W każdej chwili będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania newslettera. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia, założenia konta użytkownika lub zapisu do newslettera.

6. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Kupujących:

Imię i nazwisko albo nazwa.

Adres;

Numer telefonu;

Adres e-mail;

Numer rachunku bankowego (w przypadku płatności przelewem tradycyjnym);

Numer identyfikacji podatkowej (NIP), w przypadku wystawienia faktury VAT.

7. Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowego sklepu. Są to pliki tekstowe zapisywane na komputerze Kupującego podczas korzystania z internetowego sklepu (umożliwiają one m.in. zapamiętanie zawartości koszyka). Istnieje możliwość uniemożliwienia zbieranie danych zawartych w plikach cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem).

8. Dane Osobowe Kupującego mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym, w celach, na podstawie i w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących przepisach prawa. W przypadku Kupujących, którzy korzystają z usług dostawy produktu do miejsca wskazanego przez Kupującego, Administrator przekazuje zebrane dane osobowe w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy.

9. Celem Administratora Danych Osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa Danych Osobowych podawanych przez Kupujących, w tym przed ich nieuprawnionym użyciem przez podmioty trzecie. Dostęp do bazy Danych Osobowych posiadają jedynie osoby uprawnione, które zostały upoważnione przez administratora Danych Osobowych.

10. Administrator Danych Osobowych stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, które służą ochronie przed utratą Danych Osobowych, bądź przed ich nieuprawnionym wykorzystaniem, w szczególności poprzez użycie odpowiedniego sprzętu technicznego, możliwość ustawienia poziomów prywatności.

11. Administrator Danych Osobowych gwarantuje Kupującemu realizację uprawnień wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności w zakresie prawa Kupującego do ochrony Danych Osobowych, a także wglądu, poprawiania, aktualizacji, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego Danych Osobowych.

12. Dane Osobowe są przechowywane i chronione w bazie danych, w której zastosowano wszelkie środki techniczne, funkcjonalne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych, w tym wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).

13. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, Administrator Danych Osobowych o modyfikacjach zasad zawiadamia poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie głównej sklepu internetowego www.anabella.sklep.pl

14. Użytkownicy, którzy mają dodatkowe pytania dotyczące niniejszej deklaracji ochrony prywatności, praktyk stosowanych na tej stronie, czy też sposobów utrzymywania z nią kontaktów, proszone są o wysłanie uwag pod adres: Anabella s.c. ul. Rzemieślnicza 35 PZ 52 95-030 Rzgów, bądź mailowo pod adresem: sklep@anabella.sklep.pl

 

 

 

Administratorem danych jest Izabela Kiepas Anabella s.c. Anna Kowalczyk Izabela Kiepas z siedzibą w Rzgów 95-030, ul.Rzemieślnicza35; Pasaż Zachodni box 52; Hala "G" ul.8 box 38; tel: 784 500 656

Celem przetwarzania danych jest świadczenie usługi sprzedaży. Podstawa prawna przetwarzania art.6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27.04.2016r. Czas przechowywania danych niezbędnych do świadczenia usługi sprzedaży nie mniej niż 5 lat. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu.